MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Kontakty

 
Umweltbundesamt
Environment Agency Austria
Spittelauer Lände 5
1090 Vídeň
Rakousko
 
Kontaktní osoba: Peter Weiss, Dr. (peter.weiss@umweltbundesamt.at)
 
 
 
 
 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kamenice 753/5; Pavilon A29
625 00  Brno
Česká republika
 
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (cupr@recetox.muni.cz)