MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Annaberg

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Annaberg

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 47°51'44.45"N, 15°19'13.28"E

Nadmořská výška:

  • 880 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází západně od obce Annaberg bei Mariazell. Pasivní vzorkovače byly umístěny na kovové konstrukci nad zatravněným terénem.

V blízkosti vzorkovací lokality se nenachází žádné velké zdroje sledovaných polutantů. Lokalitu lze hodnotit jako venkovskou pozaďovou stanici. Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv omezeně místní doprava (pasivní vzorkovač byl umístěn v blízkosti místní komunikace) a domácí topeniště.