MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

České Budějovice

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • České Budějovice

Typ lokality:

  • pozaďová městská

GPS souřadnice:

  • 48°58'21.2"N, 14°28'13.5"E

Nadmořská výška:

  • 416 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází jihozápadně od centra města, v areálu Hvězdárny a Planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, Zátkovo nábřeží 9/4, České Budějovice. Měřiště bylo umístěno v městském lesoparku nedaleko řeky Vltavy. Pasivní vzorkovače byly umístěny na střeše budovy, na kovové konstrukci cca 10 m nad terénem.

Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít převážně vliv doprava a lokální topeniště.