MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Churáňov

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Churáňov

Typ lokality:

  • pozaďová odlehlá

GPS souřadnice:

  • 49°04'06.0"N, 13°37'02.0"E

Nadmořská výška:

  • 1118 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází v prostoru areálu meteorologické stanice ČHMÚ Churáňov, Churáňov 4, Stachy. Stanice se nalézá na vrcholu kopce v terénu do 10 % s trvalým travním porostem, téměř bez zástavby. Měřiště bylo umístěno asi 25 m severovýchodně od budovy stanice.

Lokalita reprezentuje horskou pozaďovou stanici, možnými zdroji znečištění jsou pouze lokální topeniště z okolních horských chat.