MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Dačice

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Dačice

Typ lokality:

  • zatížená příměstská

GPS souřadnice:

  • 49°04'48.0"N, 15°26'28.9"E

Nadmořská výška:

  • 457 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází na východním okraji obce, v areálu MŠ, Za Lávkami 273/3. Měřiště bylo umístěno v rovině, ve vilové zástavbě nedaleko od zemědělsky využívané půdy. Pasivní vzorkovače byly umístěny v zahradě za budovou MŠ, na kovové konstrukci cca 2 m nad terénem.

Na koncentrace sledovaných škodlivin mohou mít vliv emise z domácích topenišť na tuhá paliva v okolní zástavbě RD a nedaleká zemědělská činnost.