MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Jihlava

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Jihlava

Typ lokality:

  • pozaďová městská

GPS souřadnice:

  • 49°24'05.9"N, 15°36'36.0"E

Nadmořská výška:

  • 502 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází na okraji obce v areálu ZŠ Otokara Březiny, Demlova 4765/34, Jihlava. Jedná se o inverzní polohu ve spodní části svahu do 8 %. Pasivní vzorkovače byly umístěny v zahradě ZŠ na střeše kontejneru ČHMÚ, asi 3 m nad trávníkem.

Lokalitu lze považovat za městské pozadí na okraji panelového sídliště ve východní části města. Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv převážně doprava.