MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Košetice

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Košetice

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 49°34'24.73"N, 15°04'49.00"E

Nadmořská výška:

  • 535 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Směrové velkoobjemové vzorkovače volného ovzduší
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Košetická observatoř je unikátní stanice s dlouhodobým integrovaným monitoringem složek životního prostředí. Odběrová lokalita je umístěna v prostoru měřiště na pozemku meteorologické stanice ČHMÚ – Košetice v okrese Pelhřimov. Stanice se nalézá ve značně svažitém terénu (nad 10 %). Jedná se o zemědělskou krajinu, kde převažuje orná půda. Měřiště bylo umístěno cca 50 m od první budovy observatoře.

Lokalita se nachází mimo souvislé osídlení a mimo dosah zdrojů znečištění. Potenciálními zdroji znečištění jsou antropogenní vlivy - lokální topeniště z okolních obcí a zemědělská činnost zejména pak prašnost z okolních zemědělských ploch. Lokalita reprezentuje venkovskou pozaďovou stanici.