MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Lichtenberg Gis

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Lichtenberg Gis

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°23'6.59"N, 14°15'16.08"E

Nadmořská výška:

  • 950 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Vzorkovací lokalita se nachází na vrcholu kopcovité oblasti. Lokalita je obklopena lesy bez souvislé zástavby. Pasivní vzorkovač byl umístěn na věži nad zatravněným terénem.

Lokalitu lze hodnotit jako venkovskou pozaďovou stanici. V blízkosti lokality se nenachází možný zdroj sledovaných polutantů. Město Linec se nachází ve vzdálenosti asi 10 km, ale lokalita leží mimo hlavní proudění vzdušných mas směrem od Lince.