MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Linz Neue Welt

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Linz Neue Welt

Typ lokality:

  • zatížená městská, průmyslová

GPS souřadnice:

  • 48°16'23.87"N, 14°18'53.38"E

Nadmořská výška:

  • 265 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází v jižní části města Linz, na rovině, v blízkosti kopcovité oblasti. Město Linz má asi 200 tisíc obyvatel. V bezprostředním okolí vzorkovací lokality se nachází rozvinutý ocelářský a chemický průmysl.

Možnými zdroji znečištění ovzduší jsou právě emise z nedalekých průmyslových závodů (ocelárny, chemický průmysl). Důležitým zdrojem je také doprava. Ve vzdálenosti menší než 1 km se nachází důležitá dopravní křižovatka.