MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Sedlec

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Sedlec

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°47'32.0"N, 16°43'28.2"E

Nadmořská výška:

  • 245 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází v prostoru měřiště ČHMÚ severovýchodně od obce Sedlec. Jedná se o zemědělskou krajinu v terénu do 10 %, kde převažuje orná půda. Pasivní vzorkovače byly umístěny na kovové konstrukci meteorologického stožáru cca 4 m nad zatravněným terénem.

Lokalitu lze hodnotit jako venkovskou pozaďovou stanici. Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv intenzivní zemědělská činnost, omezeně místní doprava a domácí topeniště.