MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Svratouch

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Svratouch

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 49°44'06.3"N, 16°02'03.1"E

Nadmořská výška:

  • 735 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází SSV od obce Svratouch, v areálu měřiště meteorologické stanice ČHMÚ. Jedná se o návrší cca 500 metrů od okraje obce. Pasivní vzorkovače byly umístěny na konstrukci stožáru kontejneru AIM cca 2 m nad zatravněným terénem.

Lokalitu lze hodnotit jako venkovskou pozaďovou stanici. Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin mohou mít omezený vliv místní doprava a domácí topeniště.