MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Wolkersdorf

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Wolkersdorf

Typ lokality:

  • pozaďová příměstská

GPS souřadnice:

  • 48°23'34.47"N, 16°31'18.98"E

Nadmořská výška:

  • 260 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Vzorkovací lokalita se nachází v blízkosti menšího města Wolkersdorf. Vzorkovací lokalita je obklopena vinicemi a jinou zemědělsky využívanou půdou. Nedaleko se nachází též dálnice s hustým provozem.

Na koncentrace sledovaných škodlivin mohou mít vliv emise z domácích topenišť na tuhá paliva v okolní zástavbě RD, nedaleká zemědělská činnost a také automobilová doprava z přilehlé dálnice.