MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Zöbelboden

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Zöbelboden

Typ lokality:

  • pozaďová odlehlá

GPS souřadnice:

  • 47°50'17.34"N, 14°26'27.59"E

Nadmořská výška:

  • 899 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Lokalita se nachází v předhůří Alp. V okolí se nenachází žádná zástavba, lokalita je obklopena pouze smrkovými lesy.

Lokalita reprezentuje horskou pozaďovou stanici bez lokálních zdrojů sledovaných polutantů.