MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Aktivní velkoobjemové směrové vzorkovače

Také velkoobjemové směrové vzorkovače byly speciálně vyvinuty pro potřeby projektu Monairnet. Jde o 2 typy, a to velkoobjemový směrový vzorkovač, který je určen pro analýzy PCDDs/Fs,  PBDE, PFOS a PCBs, a nízkoobjemový vzorkovač určený pro analýzy PAHs a OCPs.

Díky těmto speciálně navrženým zařízením bylo možné provádět odběr vždy podle aktuálního směru proudění vzdušných mas. Pro obě lokality, kde byl tento typ vzorkovačů umístěn (Košetice, Grünbach), byly definovány 4 sektory, které nejčastěji ovlivňují dané lokality. První dva sektory přísluší regionálnímu transportu (short distance transport), kdy 24 hodinová trajektorie je menší než 150 km. Druhé dva sektory náleží dálkovému transportu (long distance transport) s 24 hodinovou trajektorií delší než 150 km. Pochopitelně každý sektor má svoje odběrové filtry, a to jak pro prachové částice, tak pro látky obsažené v plynné frakci.

Díky každodenní předpovědi transportu s aktualizovanou korekcí byl dálkově automaticky nastaven převládající směr proudění pro daný den a tím i větev/hlavice/filtr pro vzorkování. Délka jednoho odběru byla 3 měsíce. Během odběrů byla prováděna i dálková kontrola nastavení přístrojů pomocí softwarové PC aplikace.