MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Pasivní vzorkování (PAS)

Pasivní vzorkovače s filtrem na bázi polyuretanové pěny (PUF) jsou vhodné ke sledování vybraných druhů perzistentních organických polutantů (POPs). K odběru vzorku dochází prostřednictvím samovolné difúze stanovované látky do sběrného média – PUF.  Při vzorkování vzduch samovolně proudí kolem pasivně vystaveného filtru PUF, do něhož se sledovaný polutant zachycuje. Po skončení odběru se filtr analyzuje na obsah POPs. Základní vlastností těchto vzorkovačů je nízká citlivost na náhodné extrémní změny v koncentraci polutantů. K výhodám pasivního vzorkování patří zejména nízká cena zařízení a nízké provozní náklady (není nutná přítomnost obsluhy a zdroje elektrické energie), nehlučnost a malé nároky na instalaci a technickou údržbu. Přitom poskytují informace o dlouhodobé průměrné úrovni kontaminace ovzduší.

Pasivní vzorkovač se skládá ze dvou nerezových misek o průměru 30 a 24 cm na společné ose, která slouží i k upevnění PUF filtru. Všechny části vzorkovače jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pasivní vzorkovače se zavěšují v dýchací zóně člověka, tedy ve výšce 1,5–2,0 m nad terénem. Optimální je otevřený terén bez významnějších překážek bránících volnému proudění vzduchu kolem vzorkovače.

V rámci projektu byly odebírány vzorky ovzduší v intervalu 28 dní.