MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Aktivní velkoobjemové směrové vzorkovače

Aktivní velkoobjemové směrové vzorkovače byly instalovány pouze na lokalitě Grünbach (AT-GR) a Košetice (PK).

Byly definovány 4 sektory, které nejčastěji ovlivňují dané lokality. První dva sektory přísluší regionálnímu transportu (short distance transport), kdy 24 hodinová trajektorie je menší než 150 km - v mapových výstupech znázorněny jako malé šipky. Druhé dva sektory náleží dálkovému transportu (long distance transport) s 24 hodinovou trajektorií delší než 150 km- v mapových výstupech znázorněny jako velké šipky. Odběry probíhaly v průběhu čtyř po sobě následujících tříměsíčních intervalů. Vzorkování začínalo v září 2011 a končilo v srpnu 2012. Definici jednotlivých vzorkovacích intervalů naleznete v následující tabulce:

Interval  
1 14.9. - 7.11.2011
2 7.11.2011 - 29.2.2012
3 29.2. - 23.5.2012
4 23.5. - 15.8.2012