MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Brno-Tuřany

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Brno-Tuřany

Typ lokality:

  • zatížená příměstská

GPS souřadnice:

  • 49°08'56.2"N, 16°41'46.3"E

Nadmořská výška:

  • 241 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Lokalita je situována v areálu letiště Brno-Tuřany. Jde o předměstskou zatíženou lokalitu na jihovýchodním okraji města, náhorní planinu s trvalým travním porostem bez zástavby. Ve vzdálenosti cca 100 m se nachází přistávací dráha letiště. Pasivní vzorkovače byly umístěny na střeše kontejneru ČHMÚ, na konstrukci stožáru cca 3,5 m nad terénem.

Možnými zdroji znečištění ovzduší jsou letecká doprava a prašnost z okolních pozemků. Projevit se může i vliv dalších antropogenních zdrojů na území města Brna.