MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Výsledky

Výsledky jsou členěny podle typu odběrové metody a v další úrovni podle skupiny detekovaných látek.