MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Grünbach

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Grünbach

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°31'50.3"N, 14°34'30.2"E

Nadmořská výška:

  • 918 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Směrové velkoobjemové vzorkovače volného ovzduší
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází na vrcholu kopce v mírně zvlněné krajině. V okolí převažuje zemědělská orná půda. Pasivní vzorkovače a vzorkovače atmosférické depozice byly umístěny na střeše kontejneru sloužícího k měření kvality ovzduší, asi 3 metry nad terénem. Aktivní směrové vzorkovače se nacházely vedle kontejneru.

Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv intenzivní zemědělská činnost, omezeně místní doprava a domácí topeniště. Nejbližší souvislá zástavba se nachází několik kilometrů od vzorkovací lokality