MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Irnfritz

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Irnfritz

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°43'26.89"N, 15°29'54.43"E

Nadmořská výška:

  • 556 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází nedaleko obce Rothweindorf, jihozápadním směrem od obce Irnfritz. Pasivní vzorkovač byl umístěn na kontejneru sloužícím k měření kvality ovzduší.

Na imisní koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv intenzivní zemědělská činnost, omezeně místní doprava a domácí topeniště z nedaleké obce. Nejbližší souvislá zástavba se nachází několik kilometrů od vzorkovací lokality.