MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Třebíč

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Třebíč

Typ lokality:

  • pozaďová příměstská

GPS souřadnice:

  • 49°13'24.4"N, 15°51'56.8"E

Nadmořská výška:

  • 462 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší

Popis lokality:

Odběrová lokalita se nachází na severozápadním okraji města, v areálu Střední zemědělské školy, Žižkova 505/2, Třebíč. Měřiště bylo umístěno ve svahu do 8 %, v řídké nízkopodlažní zástavbě nedaleko vodní nádrže. Pasivní vzorkovače byly umístěny na kovové konstrukci meteorologického stožáru cca 5 m nad trávníkem.

Lokalita reprezentuje městskou pozaďovou stanici, na imisní koncentrace sledovaných škodlivin mohou mít vliv emise z domácích topenišť na tuhá paliva v okolní zástavbě RD.