MonAirNet | Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu
 

Unterbergern

Odběrová lokalita MONAIRNET:

  • Unterbergern

Typ lokality:

  • pozaďová venkovská

GPS souřadnice:

  • 48°22'13.14"N, 15°32'43.76"E

Nadmořská výška:

  • 320 m

Odběrová technika v rámci projektu MONAIRNET:

  • Vzorkovače atmosférické depozice
  • Pasivní vzorkovače volného ovzduší
  • Vzorkování jehličí (pasivní vzorkování ovzduší)

Popis lokality:

Vzorkovací lokalita je situována několik kilometrů od vesnice Unterbergern na vrcholu kopce. Lokalita je obklopena loukami s trvalým travním porostem. Nejbližší stromy se nacházejí ve vzdálenosti větší než 100 metrů.

Na koncentrace sledovaných škodlivin může mít vliv zvýšená zemědělská činnost, v omezené míře doprava (nejbližší místní komunikace se nachází ve vzdálenosti menší než 1 km) a domácí topeniště.